Από τη στρατηγική μέχρι την παράδοση, είμαστε εδώ για να διασφαλίσουμε ότι η επιχειρηματική σας προσπάθεια θα πετύχει. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς μας.

Theodoros Kouskos
business

Οι Υπηρεσίες μας

Λογιστικο - Φοροτεχνικο

Λογιστικεσ

Τήρηση βιβλίων εταιριών όλων των κατηγοριών στην έδρα της επιχείρησης ή στα γραφεία μας.

 

Οργάνωση-Εκπαίδευση και Επίβλεψη Λογιστηρίων.

 

Οργάνωση-Εκπαίδευση προσωπικού

 

Μηχανογραφικής τήρησης Λογιστηρίου και εμπορικού τμήματος.

 

Έκδοση μισθοδοσίας , Κάλυψη εργατικών θεμάτων.

 

Ενημέρωση και κάλυψη θεμάτων εργατικού δικαίου και αντίστοιχης νομοθεσίας.

 

Κάλυψη όλων των αναγκών-ενεργειών επικοινωνίας και διεκπεραίωσης εργασιών της επιχείρησης με όλους τους φορείς Δημοσίου.

Συμβουλευτικες

Κατάρτιση Στρατηγικού Σχεδίου (Business Plan)

 

Καθορισμός Οράματος και Αποστολής, Στρατηγικές καθοδηγητικές αξίες (Key Strategic Value Drivers), Επίπεδο απόδοσης (Performance Level), Στρατηγικές πράξεις και πρωτοβουλίες (Strategic actions & Initiatives)

 

Προσδιορισμός δεικτών για την παρακολούθηση της απόδοσης (Key Performance Indicators)

 

Μεθοδολογία Balanced Scorecard – Ανάπτυξη Χάρτη Στρατηγικής (Strategy Maps)

 

Σχεδιασμός και Εφαρμογή Δράσεων Αλλαγής Κουλτούρας (Προσανατολισμός στον Πελάτη, Ομαδική Εργασία, Προσανατολισμός στην Ποιότητα)

Χρηματο-οικονομικες

Έκδοση δανείων εταιριών και φορέων τους.

 

Αναδιάρθρωση-επιμήκυνση δανείων και δανειακών υποχρεώσεων εταιριών και φορέων τους.

 

Πλήρης κάλυψη των αναγκών επικοινωνίας και διεκπεραίωσης εργασιών αναφορικά με τραπεζικά θέματα της επιχείρησης.

Εμπορική Αναπτυξη

Εμπορική Πολιτική

 

Εμπορική Ανάπτυξη

 

Marketing Plan

 

Δικτυακό Marketing

 

Διαχείριση /Ανανέωση Πελατολογίου

Φοροτεχνικες

Τα φοροτεχνικά στελέχη μας παρέχουν διαρκή ενημέρωση για την πορεία της επιχείρησης με στόχο την αξιοποίηση ιδίων πόρων, κεφαλαίων και την μεγιστοποίηση φορολογικών ευεργετημάτων.

 

Η κάλυψη των αναγκών Φορολογίας ακίνητης περιουσίας της εταιρίας και των φορέων της είναι μια φοροτεχνική υπηρεσία που ξεχωρίζει την Optimum Target.

 

Στα φοροτεχνικά πλάνα μας, πάντα δίνουμε διαρκή υποστήριξη σχετικά με την ίδρυση και παρακολούθηση εταιρειών εξωτερικού.

 

Παρέχουμε πλήρη και διαρκή φοροτεχνική ενημέρωση για τις ευεργετικές συνθήκες που παρέχουν οι εκάστοτε αναπτυξιακοί νόμοι.

Εξωδικαστικη ρυθμι

Διενέργεια ελέγχου επιλεξιμότητας της επιχείρησης για την εξωδικαστική ρύθμιση και διαμόρφωση στρατηγικής προσέγγισης προς τους πιστωτές.

 

Εκπόνηση επιχειρηματικού Σχεδίου Βιωσιμότητας της επιχείρησης το οποίο θα αποτυπώνει τις πραγματικές δυνατότητες ρύθμισης χρεών.

 

Παρουσίαση των διαθέσιμων επιλογών αναδιάρθρωσης του χρέους που ισοσκελίζουν τις μελλοντικές χρηματοροές με τις αντίστοιχες υποχρεώσεις που προκύπτουν από ένα αναδιαρθρωμένο και βιώσιμο χρέος.

 

Σύνταξη πρότασης ρύθμισης οφειλών προς τους οφειλέτες με βάση τις πραγματικές δυνατότητες της εταιρείας, έτσι ώστε να διευκολυνθεί το έργο του Διαμεσολαβητή.

 

Συγκέντρωση όλων των απαραίτητων εγγράφων, σύνταξη και υποβολή της απαραίτητης αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΕΓΔΙΧ ή για όσο διάστημα δεν υπάρχει η ηλεκτρονική πλατφόρμα, σε έντυπη και ψηφιακή μορφή στους αρμόδιους φορείς.

 

Συνεργασία με την διοίκηση της επιχείρησης για την ανάπτυξη των διαπραγματευτικών θέσεων και διαπραγματευτικής στρατηγικής.

 

Ενεργή συμμετοχή στις αρχικές συζητήσεις και στις διαπραγματεύσεις που γίνονται με τον διαμεσολαβητή και τους πιστωτές.

 

Αξιολόγηση της οριστικής συμφωνίας με τους πιστωτές, και της ρύθμισης της οφειλής.

 

Συνεργασία με το νομικό τμήμα της επιχείρησης για την κατάρτιση και σύνταξη των απαραίτητων εγγράφων.

Επενδυτικες

Υποστήριξη των επιχειρήσεων για την υποβολή επενδυτικών προτάσεων για εθνικά και ευρωπαϊκά επιδοτούμενα προγράμματα που αποσκοπούν στην ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων με αναπτυξιακό χαρακτήρα και στοχεύουν στην αύξηση των θέσεων απασχόλησης και της ανταγωνιστικότητας.

 

Σύνταξη προτάσεων Αναπτυξιακού Νόμου και Προγραμμάτων Χρηματοδότησης. Εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών

 

Νέο Πρόγραμμα Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου, Παροχής Υπηρεσιών

 

Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια -Ανταγωνιστικότητα ΙΙ»

Φορολογικος Σχεδιασμος

Ο φορολογικός σχεδιασμός απαιτεί διαρκή ενημέρωση, διαχείριση και προγραμματισμό του συνόλου των φορολογικών υποχρεώσεων της επιχείρησης και των φορέων της, βάση συνθηκών που προδιαγράφονται από το συνεχώς μεταβαλλόμενο φορολογικό καθεστώς της χώρας μας, παράλληλα με το αντίστοιχο διεθνές φορολογικό status.

 

H Optimum Target είναι μια λογιστική εταιρεία στο Μαρούσι, με πολύχρονη εμπειρία σε θέματα φορολογικού σχεδιασμού.

 

Μπορούμε να σας καθοδηγήσουμε στις κατάλληλες ενέργειες για την βελτίωση της διαχείρισης και προγραμματισμού των εταιρικών φορολογικών υποχρεώσεων, λαμβάνοντας υπόψιν τις ιδιαιτερότητες της κάθε επιχείρησης.

Hospitality Management

Αναπτυξη πωλησεων

Στην Optimum Target Hoteling αξιοποιούμε ολοκληρωμένες λύσεις για κατασκευές ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων αλλά και ανακαινίσεις ή μετατροπές υφισταμένων τουριστικών μονάδων σε συνεργασία με ιδιοκτήτες ξενοδοχείων , επενδυτές ή με χρηματοδοτικούς οργανισμούς τράπεζες και επενδυτικά funds.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

Η Optimum Target Hoteling αναλαμβάνει την διαχείριση ενός ξενοδοχείου ή ενός καταλύματος , συνάπτοντας σύμβαση πλήρους διαχείρισης με ιδιοκτήτες ξενοδοχειακών καταλυμάτων που επιθυμούν να μεθοδεύσουν στην αξιοποίηση των ξενοδοχειακών τους επιχειρήσεων βάση συγκεκριμένων στόχων πέραν των αμιγώς εμπορικών ή με θεσμικούς επενδυτές που έχουν αυτό το στόχο.

Μισθωση ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

Με την δυνατότητα μιας ιδιαίτερα διαφοροποιημένης προσέγγισης, πάντα βάση των ξεχωριστών αναγκών του κάθε συνεργάτη ξενοδόχου και επενδυτή στόχος μας είναι η μεγιστοποίηση της απόδοσης της συνεργασίας η οποία θα αποφέρει αύξηση των εσόδων των ιδιοκτητών και την βάση για μια ιδιαιτέρως προσοδοφόρα και συνεχώς αναπτυσσόμενη συνεργασία.

DIGITAL MARKETING

Οι υπηρεσίες Digital Marketing της Optimum Target Ηoteling, περιλαμβάνουν την ανάπτυξη και τον επικοινωνιακό σχεδιασμό της επιχείρησης σας, το digital influencers marketing, τη διαχείριση social media και την δημιουργία υλικού graphics design.

OIKONOMIKA ΘEMATA

Χρηματοδοτικά Προγράμματα (ΕΣΠΑ- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ – ΤΕΠΙΧ κλπ)
Εξαγορές & Συγχωνεύσεις, Πωλήσεις και Ενοικιάσεις Τουριστικών Μονάδων
Χρηματοδότηση Τουριστικών Project μέσω Επενδυτικών Σχημάτων (Private Equity Funds, Credit Funds, Venture Capitals)


Μελέτες Βιωσιμότητας, Επιχειρηματικά Σχέδια, Αποτιμήσεις Επιχερήσεων κλπ


Προετοιμασία επιχείρησης για προσέλκυση κεφαλαίων (Τράπεζες, Επενδυτικά Σχήματα)


Φοροτεχνική & Λογιστική Υποστήριξη


Ανάλυση & Ερμηνεία (Χρηματοοικονομικοί Δείκτες, Scoring κλπ)


Ανάλυση & Αξιολόγηση Επενδύσεων


Συλλογή – Ανάλυση Δεδομένων και κατάρτιση Μετρήσιμων Δεικτών


Διαχείριση Κινδύνων

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Οι πιστοποιήσεις εκτός από τα προφανή οφέλη για την επιχείρηση και τους πελάτες, αποτελούν και ένα πολύ ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των άλλων ξενοδοχείων αποτελώντας ένα δυνατό marketing tool.

Η Ομάδα της Optimum Target Ηoteling, μπορεί να καθοδηγήσει και να συμβουλεύσει τον ξενοδόχο για την καλύτερη δυνατή επιλογή η οποία θα φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα.

SWISS APPROVAL

α αναγνωρισμένα “Blue & White Certification” πιστοποιούν όλη την διαδικασία της πρόληψης και εξάλειψης από υγειονομικούς κινδύνους και ορίζουν βήμα – βήμα όλες τις ενέργειες μιας επιχείρησης τουριστικού και υγειονομικού ενδιαφέροντος

Αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης υγειονομικού κινδύνου που στέκεται δίπλα στον ξενοδόχο και με την συμβολή της Ομάδας της Optimum Target Hoteling καθοδηγεί τον ξενοδόχο – ιδιοκτήτη αξιόπιστα και αποτελεσματικά.

Η χρήση του σήματος της πιστοποίησης της Swiss Approval δημιουργεί μια προστιθέμενη αξία στο προϊόν και παρέχει στον τουρίστα όλων των ειδών και ηλικιών την απαραίτητη ασφάλεια για να ταξιδέψει και να επιλέξει το δικό μας κατάλυμα.

business

Δημιουργούμε τολμηρές και βιώσιμες λύσεις που συμβαδίζουν με την εποχή.

Βοηθώντας τους πελάτες μας να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές

Επιχειρήσεις
Αναπτυξιακοί
Ξενοδοχεία
Χρόνια Εμπειρίας

Μακροπρόθεσμος σχεδιασμός εγγυημένη επιτυχία.

Financial report for 2021
Επένδυση
Χρηματοδότηση
Κέρδος
Financial report for 2022
Επένδυση
Χρηματοδότηση
Κέρδος
Financial report for 2023
Επένδυση
Χρηματοδότηση
Κέρδος

Η δικτύωση είναι ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα στην επιχείρηση και εμείς σας την δίνουμε

 • SWISS APPROVAL

 • WELLNESS DEVELOPMENT

 • MEDICAL DEVELOPMENT

 • ASKLEPEIA CERTIFIED

  First Step

  Για αρχή, πείτε μας το όνομά σας.

  Second Step

  Τώρα, χρειαζόμαστε το e-mail σας.

  Third Step

  Πείτε μας για το έργο σας.

  Εγγραφείτε και λάβετε τις τελευταίες έρευνες, πληροφορίες και νέα